仇姓氏怎么读音是什么(姓仇的明星有哪些)ChouXingShiZenMeDouYinShiShenMeXingChouDeMingXingYouNaXie

综合信息 未结 1 3
萌眯
萌眯 2021-12-02 06:16
仇姓氏怎么读音是什么(姓仇的明星有哪些):最新、最全面的仇姓氏怎么读音是什么(姓仇的明星有哪些)相关信息尽在资源分享网专业回答专区!
相关标签:
1条回答
 • 2021-12-02 06:16

  相信很多人对于仇姓氏怎么读音是什么(姓仇的明星有哪些)并不是非常的了解,因此小编在这里为您详解的讲解一下相关信息!

  读作“qiú”。

  仇姓是中国人的姓氏之一,在《百家姓》中排名242,属于比较冷僻的姓。

  “仇”字做为姓氏时与“球”同音。

  仇(Qiú)姓源出有三:1、出自子姓,源出殷.

  仇作为姓的时候读作qiú ,仇的读音、意义及用法示例如下:◎ 仇 ◎ 仇 qiú(1) (形声。

  从人,九声。

  本义:同伴)(2) 同本义 [companion] 仇,雠也。

  ——《说文》。

  按.

  qiu 二声

  区(ōu) 仇(qiú) 单(shàn)任(rén) 解(xiè) 查(zhā) 燕(yān) 华(huà) 盖(gě) 纪(jǐ) 重(chóng) 秘(bì) 折(shè) 冼(xiǎn) 朴(piáo) 翟(zhái)

  该读Chou还是Qiu?怎么在少林寺之大漠英豪他们读的是Chou 我的印象是读.

  qiú 好久没有提笔,文字有些生疏,难以挥洒自如

  一、姓氏“仇”字的读音qiú,仇是个多音字,另一个读音是chóu。

  二、释义:[ chóu ]1.仇敌:疾恶如~。

  同~敌忾。

  2.仇恨:结~。

  血泪~。

  他们两家有~。

  [ qiú ] 姓。

  三、仇.

  仇:【读 音】qiú ,(甘肃宕昌县境内读qi) 仇姓是中国人的姓氏之一,属于比较冷僻的姓。

  “仇”字做为姓氏时与“球”同音(汉语拼音:qiú,qi )

  仇(姓) 拼音:qiú(甘肃宕昌县境内读qi) 仇姓是中国人的姓氏之一。

  “仇”字做为姓氏时与“球”同音。

  仇姓来源于春秋宋国大夫仇牧,据2013年年数据,全国排名.

  仇在姓氏中的拼音读法

  仇同“逑”读qiú。

  匹配。

  姓。

  仇姓的名人有:仇 览:汉桓帝延熹年间河南考城人,字季智,高节懿行,备受后世景仰。

  仇 台:东汉人,笃于仁信。

  人多归附,居于东海之.

  拼音:qíú “仇”字做为姓氏时与“球”同音。

  仇姓是中国人的姓氏之一,在《百家姓》中排名242,属于比较冷僻的姓。

  单:做姓氏读音 shàn区:做姓氏读音 ōu 华:做姓氏读音 huà 解:做姓氏读音 xiè 宁:做姓氏读音 nìng 仇:做姓氏读音 qiú

  仇姓是中国人的姓氏之一,属于比较冷僻的姓。

  “仇”字做为姓氏时与“球”同音(汉语拼音:qiú ,qi) 仇姓在宋版百家姓中排名第242位。

  姓氏源流:出自九姓 仇姓源出.

  仇的姓氏读 音:qiú ,(甘肃宕昌县境内读qi) 仇姓是中国人的姓氏之一,在《百家姓》中排名242,属于比较冷僻的姓。

  “仇”字做为姓氏时与“球”同音。

  希望能帮助.

  你好!? 仇字姓氏普通话读音 qiú 广州话读音seo,阳平调,同愁声。

  仇姓是中国人的姓氏之一,属于比较冷僻的姓。

  “仇”字做为姓氏时与“球”同音(汉语拼音:qiú ,.

  一直很郁闷啊 不知道怎么读 读第几声答案是众说纷纭啊 到底是啥子勒

  一、姓氏源流 仇(Qiú)姓源出有三: 1、出自子姓,源出殷末三公之一的九吾氏。

  夏代时,九吾氏为诸侯,商代立国号九,商末,纣王杀九侯。

  其族人避居各地,不少人.

  “仇”字做为姓氏时与“球”同音(汉语拼音:qiú ) 在《百家姓》中排名第242位,属于比较冷僻的姓氏。

  该读Chou还是Qiu?怎么在少林寺之大漠英豪他们读的是Chou 我的印象是读。

  应该是Qiu,你是对的,你永远是对的!!!Qiu是姓!!!希望您能将我的回答采纳为,以资鼓励,谢谢!!!

  “仇”字的准确读法共有三种:第一种在百家姓中“仇”姓主要读qi ú,与邱同音,户籍登记中多数读音;第二种最为少见,实际上是在户籍登记中没有的发音,只在民间.

  仇 拼音: [chóu] [qiú] 部首:亻部 笔画:4 五笔:WVN 释义: [chóu] ①(名)仇敌。

  ②(名)仇恨。

  [qiú] (名)姓。

  chou,---第二声-----仇敌,仇恨,仇人 qiu-----第二声,姓氏

  拼音翻译:

  XiangXinHenDuoRenDuiYuChouXingShiZenMeDouYinShiShenMe(XingChouDeMingXingYouNaXie)BingBuShiFeiChangDeLeJie,YinCiXiaoBianZaiZheLiWeiNinXiangJieDeJiangJieYiXiaXiangGuanXinXi!

  DouZuo“qiú”。

  ChouXingShiZhongGuoRenDeXingShiZhiYi,Zai《BaiJiaXing》ZhongPaiMing242,ShuYuBiJiaoLengPiDeXing。

  “Chou”ZiZuoWeiXingShiShiYu“Qiu”TongYin。

  Chou(Qiú)XingYuanChuYouSan:1、ChuZiZiXing,YuanChuYan.

  ChouZuoWeiXingDeShiHouDouZuoqiú,ChouDeDouYin、YiYiJiYongFaShiLiRuXia:◎Chou◎Chouqiú(1)(XingSheng。

  CongRen,JiuSheng。

  BenYi:TongBan)(2)TongBenYi[companion]Chou,ChouYe。

  ——《ShuiWen》。

  An.

  qiuErSheng

  Ou(ōu)Chou(qiú)Chan(shàn)Ren(rén)Jie(xiè)Cha(zhā)Yan(yān)Hua(huà)Gai(gě)Ji(jǐ)Chong(chóng)Bi(bì)She(shè)Xian(xiǎn)Piao(piáo)Di(zhái)

  GaiDouChouHaiShiQiu?ZenMeZaiShaoLinSiZhiDaMoYingHaoTaMenDouDeShiChouWoDeYinXiangShiDou.

  qiúHaoJiuMeiYouDiBi,WenZiYouXieShengShu,NanYiHuiSaZiRu

  Yi、XingShi“Chou”ZiDeDouYinqiú,ChouShiGeDuoYinZi,LingYiGeDouYinShichóu。

  Er、ShiYi:[chóu]1.ChouDi:JiERu~。

  Tong~DiKai。

  2.ChouHen:Jie~。

  XieLei~。

  TaMenLiangJiaYou~。

  [qiú]Xing。

  San、Chou.

  Chou:【DouYin】qiú,(GanSuDangChangXianJingNeiDouqi)ChouXingShiZhongGuoRenDeXingShiZhiYi,ShuYuBiJiaoLengPiDeXing。

  “Chou”ZiZuoWeiXingShiShiYu“Qiu”TongYin(HanYuPinYin:qiú,qi)

  Chou(Xing)PinYin:qiú(GanSuDangChangXianJingNeiDouqi)ChouXingShiZhongGuoRenDeXingShiZhiYi。

  “Chou”ZiZuoWeiXingShiShiYu“Qiu”TongYin。

  ChouXingLaiYuanYuChunQiuSongGuoDaFuChouMu,Ju2013NianNianShuJu,QuanGuoPaiMing.

  ChouZaiXingShiZhongDePinYinDouFa

  ChouTong“Qiu”Douqiú。

  PiPei。

  Xing。

  ChouXingDeMingRenYou:ChouLan:HanHuanDiYanXiNianJianHeNaKaoChengRen,ZiJiZhi,GaoJieYiHang,BeiShouHouShiJingYang。

  ChouTai:DongHanRen,DuYuRenXin。

  RenDuoGuiFu,JuYuDongHaiZhi.

  PinYin:qíú“Chou”ZiZuoWeiXingShiShiYu“Qiu”TongYin。

  ChouXingShiZhongGuoRenDeXingShiZhiYi,Zai《BaiJiaXing》ZhongPaiMing242,ShuYuBiJiaoLengPiDeXing。

  Chan:ZuoXingShiDouYinshànOu:ZuoXingShiDouYinōuHua:ZuoXingShiDouYinhuàJie:ZuoXingShiDouYinxièNing:ZuoXingShiDouYinnìngChou:ZuoXingShiDouYinqiú

  ChouXingShiZhongGuoRenDeXingShiZhiYi,ShuYuBiJiaoLengPiDeXing。

  “Chou”ZiZuoWeiXingShiShiYu“Qiu”TongYin(HanYuPinYin:qiú,qi)ChouXingZaiSongBanBaiJiaXingZhongPaiMingDi242Wei。

  XingShiYuanLiu:ChuZiJiuXingChouXingYuanChu.

  ChouDeXingShiDouYin:qiú,(GanSuDangChangXianJingNeiDouqi)ChouXingShiZhongGuoRenDeXingShiZhiYi,Zai《BaiJiaXing》ZhongPaiMing242,ShuYuBiJiaoLengPiDeXing。

  “Chou”ZiZuoWeiXingShiShiYu“Qiu”TongYin。

  XiWangNengBangZhu.

  NiHao!?ChouZiXingShiPuTongHuaDouYinqiúAnZhouHuaDouYinseo,YangPingDiao,TongChouSheng。

  ChouXingShiZhongGuoRenDeXingShiZhiYi,ShuYuBiJiaoLengPiDeXing。

  “Chou”ZiZuoWeiXingShiShiYu“Qiu”TongYin(HanYuPinYin:qiú,.

  YiZhiHenYuMenABuZhiDaoZenMeDouDouDiJiShengDaAnShiZhongShuiFenYunADaoDeShiShaZiLe

  Yi、XingShiYuanLiuChou(Qiú)XingYuanChuYouSan:1、ChuZiZiXing,YuanChuYanMoSanGongZhiYiDeJiuWuShi。

  XiaDaiShi,JiuWuShiWeiZhuHou,ShangDaiLiGuoHaoJiu,ShangMo,ZhouWangShaJiuHou。

  JiZuRenBiJuGeDe,BuShaoRen.

  “Chou”ZiZuoWeiXingShiShiYu“Qiu”TongYin(HanYuPinYin:qiú)Zai《BaiJiaXing》ZhongPaiMingDi242Wei,ShuYuBiJiaoLengPiDeXingShi。

  GaiDouChouHaiShiQiu?ZenMeZaiShaoLinSiZhiDaMoYingHaoTaMenDouDeShiChouWoDeYinXiangShiDou。

  YingGaiShiQiu,NiShiDuiDe,NiYongYuanShiDuiDe!!!QiuShiXing!!!XiWangNinNengJiangWoDeHuiDaCaiNaWei,YiZiGuLi,XieXie!!!

  “Chou”ZiDeZhunQueDouFaGongYouSanChong:DiYiChongZaiBaiJiaXingZhong“Chou”XingZhuYaoDouqiú,YuQiuTongYin,HuJiDengJiZhongDuoShuDouYin;DiErChongZuiWeiShaoJian,ShiJiShangShiZaiHuJiDengJiZhongMeiYouDeFaYin,ZhiZaiMinJian.

  ChouPinYin:[chóu][qiú]BuShou:DanBuBiHua:4WuBi:WVNShiYi:[chóu]①(Ming)ChouDi。

  ②(Ming)ChouHen。

  [qiú](Ming)Xing。

  chou,---DiErSheng-----ChouDi,ChouHen,ChouRenqiu-----DiErSheng,XingShi

  PinYinFanYi:

  [BiaoQian:NeiRongPinYin]
  5 讨论(0)
提交回复
热议资源问题
孩子识字量大对学拼音没兴趣、写字笔顺记不住怎么办? 2
1GB等于多少KB? 2
最匀称的体形标准是什么? 男。 2
誉满天下的意思quick!quick!quick!quick!quick!quick!quick!quick! 2
广东那个城市属于西南部 2
“一语成畿”是什么意思请教“一语成畿”一词的出处、意思和用法。 2
淘宝上的照片。浅蓝色衣服配什么颜色的背景好看 2
偏口鱼是畸形鱼吗 2
无缝钢管外径直径50mm.内径40mm.壁厚5mm.长度为200mm.,…在另一头要缩小成外圆直径无缝钢管外径直径50mm.内径40mm.壁厚5mm.长度为200mm.,…在另一头要缩小成外圆直径40mm,内径30mm.壁厚5mm..长度为50mm..怎样拉伸 2
为什么每股账面价值就为所有者权益呢? 2
广告合作 广告申请
layui

微信扫码添加他酷网 站长

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2466368147@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。